Bara Svarta stenen ska kyssas

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/778)

1045 – Jag frågade min fader vad som ska kyssas av Huset. Han sade:

Svarta stenen.”

Jag frågade min fader:

Den jemenitiska hörnan då?”

Han svarade:

Nej. Den ska bara vidröras. Bara Svarta stenen ska kyssas.”