Bara svärdet biter på Ahl-ul-Bid´ah

När läran att Qur’ânen är skapad uppkom uppstod en väldig prövning. De besvärade Imâm Ahmad fruktansvärt mycket på grund av den och de besvärade resten av Ahl-us-Sunnah. Imâm Ahmad var den kunnigaste om innovatörerna och deras grunder, principer och lurendrejerier inom samtliga frågor och framför allt inom läran att Qur’ânen är skapad.

Ahl-us-Sunnah säger att Qur’ânen är Allâhs tal. Innovatörerna som Djahmiyyah och Mu´tazilah säger att den är skapad. De prövade Imâm Ahmad, besvärade honom, fängslade honom och torterade honom. Han utsattes för det ena och det andra. Sedan stödde Allâh (tabârak wa ta´âlâ) honom. Tre kalifer och deras medhjälpare, domare, ledare och andra personligheter från Djahmiyyah gav sig på denna storslagna imam och detta berg. Han sade alltid till dem:

”Qur’ânen är Allâhs tal.”

De debatterade med honom med hjälp av argument, dumheter och struntprat, men han svarade bara:

”Ge mig något som Allâh eller Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt.”

Det klarade de inte av. I stället försökte de mörklägga vissa inlägg som han (rahimahullâh) avvisade. Han härdade med fängelse, prygling och plågor. Efter det tog Allâh bort dessa svårigheter från samfundet och i synnerhet från Ahl-us-Sunnah genom den fjärde kalifen efter al-Ma’mûn och prövningens begynnelse, nämligen al-Mutawakkil. Därmed skulle Allâh stödja Ahl-us-Sunnah via honom. Läran att Qur’ânen är skapad upphörde med makthavarens styrka. Allâh skrämmer med makthavaren på ett sätt som Han inte skrämmer med Qur’ânen. Det är bara svärdet som biter på Ahl-ul-Bid´a. Det är bara makthavarens styrka och bestämdhet som biter på dem. Bevis påverkar inte dem utom den Allâh vägleder. Därav upphörde läran att Qur’ânen är skapad och vissa av dess förespråkare plågades. al-Mutawakkil upphöjde Imâm Ahmad. Han brukade fråga honom om råd och högakta honom och Ahl-us-Sunnah. Han högaktade Imâm Ahmad (rahimahullâh) mer än vad han högaktade ledarna och ministrarna. Allâh upphöjde hans status för att han höll fast vid sanningen och härdade med allt besvär som han upplevde när han försvarade Qur’ânen och Sunnah.