Bara svanskotan kvar

Muslim och Ibn Mâdjah rapporterade via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det finns inget på en människa som inte kommer att ruttna bortsett från ett enda ben, nämligen svanskotan. Från den återskapas människan på Domedagen.”1

Dessutom sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Hela människan bortsett från svanskotan äts upp av jorden. Hon har skapats av den och från den kommer den att återskapas.”2

Det betyder att det första som skapas av människan är svanskotan. Därefter låter Allâh den vara till dess att Han återskapar skapelsen från den.

1Muslim (2955) och Ibn Mâdjah (4266).

2Muslim (2955).