“Bara skägget inte rakas”

Fråga: En kallare har fört många lekmän bakom ljuset och i synnerhet ungdomarna. Han säger att det är upp till muslimen att ha hur kort skägg han vill så länge det inte rakas. Hans utslag har blivit till en stor prövning som har påverkat många ungdomar. Det är fortfarande många som sprider hans hörbara utslag. Hur avvisas det utslaget?

Svar: Det utslaget är osunt och baserat på lusten. Sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) autentiska och uttryckliga hadîther beordrar att skägget släpps:

”Låt skäggen växa.”

”Hedra skäggen.”

”Släpp skäggen.”

”Spara skäggen.”

Alla dessa hadîther är autentiska och rapporteras av al-Bukhârî och Muslim.

Vad beträffar hadîthen om att korta skägget på längden och bredden, så är den inte bekräftad från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Den har har kritiserats av de lärda. Den är inte bekräftad. Således utgör den inget bevis i de autentiska hadîthernas närvaro. Den här personen är skyldig att ångra sig och klargöra sanningen och inte lura människorna med det här utslaget.