Bara Salafiyyah kan bekämpa terrorismen

Behandlingsmetoden och skyddet mot den här sjukdomen är den islamiska och renläriga konsulten som inte behärskas av någon annan än Salafiyyahs lärda som följer den profetiska metodiken. Deras konsult är byggd på de ädla sändebudens och profeternas karaktärer, tillrättavisningar och instruktioner – människor som Allâh sände för att kalla och lära människorna.

Deras utgångspunkt är den gudomliga uppenbarelsen som ger liv i hjärtan så att de inte insjuknar, stillar själarna så att de inte förvirras och förbryllas. De enda dömda är de som överrumplas av olyckan och är skrivna som vilsna i den Bevarade tavlan. Vad dem beträffar, så tillämpas följande vers på dem:

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

”Du kan inte leda dem du älskar på rätt väg, men Allâh leder den Han vill. Och Han vet bäst vilka de är som är villiga att låta sig vägledas.”1

När inte tillrättavisningar och böcker biter på dem, så biter Allâhs sanna svärd i den muslimske makthavarens hand på dem. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade i den långa hadîthen:

”Ni skall befalla det rätta och förbjuda det orätta, hindra syndaren och få honom till sanningen. Annars kommer Allâh att blanda ihop era hjärtan sinsemellan eller förbanna er såsom Han förbannade dem.”2

Självklart spelar samhället en viktig roll i skyddet och bekämpningen mot terrorismens sjukdom, men det medför ingen positiv påverkan om det saknar en sund läggning och en riktig islamisk kunskap. Annars kan den som inte har något inte heller ge något.

Sammanfattningsvis är det enda botemedlet mot terrorismens sjukdom i de islamiska länderna den gudomliga uppenbarelsen som förkunnas och proklameras av folk som begriper den och vet hur den skall förkunnas. Läkarna är de lärda på den profetiska vägen och de fromma makthavarna och därefter samhället, det lilla och det stora, det nationella och det internationella, i enlighet med vad som nyligen har nämnts:

مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا

”Den som Allâh vägleder finner den rätta vägen, men för den som Han vilseleder kan du aldrig finna en hjälpare som leder honom rätt.”3

128:56

2Ahmad (1/391), Abû Dâwûd (4336), at-Tirmidhî (3048) och Ibn Mâdjah (4006) via Abû ´Ubaydah bin ´Abdillâh bin Mas´ûd från hans fader. Det finns delade åsikter om han hörde något från honom. Hadîthen är god enligt at-Tirmidhî. Se ”Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah” (1105).

318:17