Bara så uppnår du kunskap

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 146

Kunskap kan inte uppnås utan seriositet, strävan och avhållsamhet från jordelivet. Vad som hjälper er på spåret är att ni läser biografier om Imâm al-Bukhârî, Imâm Ahmad, Yahyâ bin Ma´în, Abû Hâtim och Abû Zur´ah. Läs våra Salafs biografier för att se hur avhållsamt de förhöll sig till jordelivet. När ni läser dem kommer ni att vara nöjda med hur ni har det ställt. Muslimer har störst behov av lärde. De behöver lärde mer än vad de behöver affärsmän, ingenjörer och läkare. De behöver lärde som framför föreskriften lika ren som den framfördes av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).