Bara så fastställs Allâhs namn

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (2/218)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

Allâhs är fullkomlighetens sköna namn; anropa Honom alltså med dem och håll er på avstånd från dem som missbrukar dem. De skall få den lön som de brukade göra.”1

Uttolkarna menar på att missbruk av Allâhs namn innebär att Han namnges med namn som varken står i Qur’ânen eller Sunnah. Med andra ord kan Allâhs (ta´âlâ) namn endast fastställas via bevis i Qur’ânen och Sunnah. Allâh heter al-Djawwâd och inte as-Sakhî ehuru båda betyder ”generös”. Han heter ar-Rahîm och inte ar-Rafîq, al-´Âlim och inte al-´Âqil.

17:180