Bara profeter är felfria

Salaf och alla grupper som har något att säga till om är enade om att ingen annan än profeterna är skyddad mot fel och synder. Det spelar ingen roll om det handlar om en sanningsenlig person, Siddîq, eller någon annan. Det finns inte heller någon skillnad mellan termerna ”Ma´sûm”, ”Mahfûdh” och ”Mamnû´”.

Imamerna säger att allas ord accepteras och avvisas bortsett från Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord. Därför är imamerna enade om att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är skyddad mot att förkunna fel från sin Herre. De är enade om att han inte kan godkännas för ett fel i det liksom han inte kan godkännas för en synd, liten som stor.