Bara plikt tillåter förbud

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 128

När vissa lärde (rahimahumullâh) ska bevisa att omskärelse är en obligatorisk handling, argumenterar de med att omskärelse innebär att en helgad kroppsdel skärs av människan. I princip är det förbjudet att du skär av en kroppsdel eller skinn från din kropp. När det då är tillåtet att skära av förhuden, vet man att omskärelse är obligatorisk. Ty endast en obligatorisk handling kan tillåta ett förbud.