Bara några tår vidrör mark i Sudjûd

Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)

Fath-ul-Bârî (7/253)

Det rapporteras från Ahmad att han placerade tre tår av vardera fot på marken i Sudjûd. al-Qâdhî Abû Ya´lâ sade:

Det är ett uppenbart bevis för att han anser det vara giltigt att bara några tår vidrör marken i Sudjûd.”