Bara myndigheter får likvidera dem

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 266

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

För varje dag som solen går upp är varje kroppsdel på människan skyldig att betala välgörenhet. Att döma två personer rättvist är välgörenhet. Att hjälpa upp en man på hans riddjur eller lyfta upp hans bagage på det är välgörenhet. Att säga ett fint ord är välgörenhet. Varje steg du tar till moskén är välgörenhet. Att du tar bort en besvärlighet från vägen är välgörenhet.”1

Till borttagelse av besvärligheter hör likvidering av kallare till fördärv. Det är dock inte vår uppgift; sånt gör bara myndigheterna.

1al-Bukhârî (2707) och Muslim (1009).