Bara Mu´tazilah som förnekar att djinner kan gå in i en människa

Fråga: Vad är domen för att förneka att djinner kan gå in i människan?

Svar: Han är vilsen. Det är bara Mu´tazilah, rationalisterna, som förnekar det.

Angående den som förnekar djinner, så är han otrogen. Den som förnekar att de kan gå in i människor är vilsen och har fel.