Bara muslimer får be överallt

 Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Sharh Ighâthat-il-Lahfân (38)

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Till Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah hör bön på alla platser så länge de inte är förbjudna, såsom begravningsplatser, badhus och kamelstall.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jorden har gjorts för mig till en böneplats och rening. Var bönen än påträffar en man från mitt samfund, ber han.”2

Det hör till Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) underlättnad till detta samfund. Judar och nasaréer ber i sina synagogor respektive kyrkor. Deras böner är inte giltiga om de inte förrättas där. Däremot har Allâh tillåtit detta samfund be på alla rena platser.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/109).

2al-Bukhârî (335) och Muslim (521).