Bara Mûsâ

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (104)

Fråga: Är det bara Mûsâ (´alayhis-salâm) som kallas för ”mannen som Allâh talade till” (كليم الله) eller sägs det även om vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?

Svar: Det namnet tillämpas bara på Mûsâ (´alayhis-salâm). Vad Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beträffar, talade Allâh med honom bara under Himmelsfärden. Däremot talade Allâh alltid med Mûsâ under hans livstid.