Bara intresserade av makt

Därför säger jag ett sant ord medan de flesta människorna inte alls känner av det. Du finner inte en lärd bland al-Ikhwân al-Muslimûn. Varför inte? För att den lärde kommer att kalla folket till det sanna kallet. Det sanna kallet splittrar ju människorna medan de vill inget annat än att samla människor. Vi har alltid sagt att skillnaden mellan vårt kall och andras kall, är att vårt kall går ut på att först lära ut för att därefter samla. De andras kall går ut på att först samla för att därefter lära ut utan undervisning eller någonting annat.

Vi ser exempelvis al-Ikhwân al-Muslimûn som har funnits i femtio år nu. Det finns de bland dem som inte vet var Allâh är. Fråga vem ni än vill av dessa gruppers ledare om var Allâh är. De kommer att säga att frågan inte är tillåten. Hur kan den inte vara tillåten när sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ställde frågan för att lära oss? Hur kan du säga att den inte är tillåten? Och om han svarar, säger han att Allâh är överallt. Det är Mu´tazilahs och Ashâ´irahs lära som skiljer sig från de sanna Ahl-us-Sunnahs lära. Vad finns det för nytta av denna samling? De har funnits längre än femtio år utan att åtminstone har lärt sig korrekt lära. Vad gäller dyrkan och bönen, hamnar de under den oäkta hadîthen:

”Håll er till gummornas religion.”

De förrättar bönen såsom de fann sina förfäder förrätta bönen. De tar inte alls kontakt med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bön. De vallfärdar utan att veta hur de gör det och huruvida det är Ifrâd, Qirân eller Tamattu´. Varför inte? För att han inte har studerat profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vallfärd och att han befallde att man vallfärdar Tamattu´-vallfärden. De gör inte det då de inte vet. Vad finns det då för nytta av att ropa om kamp och att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är vår ledare och vårt sändebud utan att handla utmed det? De går varken framåt inom politiken, trosläran, dyrkan eller någonting annat. Faktum är att det är precis som Allâh (ta´âlâ) sade:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

”Men dem som strävar och kämpar för Vår sak skall Vi sannerligen leda på de vägar som för till Oss.”1

Dessa människor – och Allâh vet bättre – lägger inte ned någon möda med att utropa Allâhs ord som nämns i Abû Mûsâs hadîth i al-Bukhârî och Muslim i vilken en man sade:

”Allâhs sändebud! Är han som strider utav vaksamhet på Allâhs väg?” Han sade: ”Nej.” Då sade mannen: ”Är han som strider utav mod på Allâhs väg?” Han sade: ”Nej.” Han ställde tre fyra frågor för att säga till sist: ”Vem är på Allâhs väg?” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth: ”Han som strider för att Allâhs ord skall vara det högsta.”

Jag tror att dessa människor handlar endast utav politik och därpå för en anställning. De vill endast vara ledare i landet och ta stolarna och förfoga över människorna. Med vad? Med en islam som saknar betydelse i deras hjärtan.

1 29:69