Bara imam tar om bön

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/360-361)

514 – Jag frågade min fader om imamen som råkar leda bönen medan han är sexuellt oren. Han svarade:

Han ska ta om bönen, men inte de. Jag håller mig till ´Umars handling då han råkade leda bönen utan tvagning varefter han sade: ”Jag ska ta om bönen, men inte de.”