Bara i moskéer och i alla moskéer

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (1/159)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

”Men undvik beröring med dem då ni drar er tillbaka till moskén för andakt.”1

Ordet (عكوف) betyder vistelse. I teologisk mening betyder I´tikâf vistelse i moské i dyrkande syfte. Handlingen är Sunnah. Den får bara utföras i moskéer och är dessutom tillåten i alla moskéer.

12:187