Bara hon skrattar och gråter

Imâm Muhammad bin Ahmad al-Qurtubî (d. 671)

al-Djâmi´ li Ahkâm-il-Qur’ân (20/59)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى

Och att det är Han som ger er orsak att skratta och Han som ger er orsak att gråta.”1

Det sägs att anledningen att Allâh beskrev människan med skratt och gråt är att hon är ensam om att skratta och gråta. Ingen annan levande varelse både skrattar och gråter. Det sägs att apor kan skratta men inte gråta liksom kameler kan gråta men inte skratta. Yûsuf bin al-Husayn sade:

Tâhir al-Maqdisî blev frågad: ”Skrattar änglar?” Han sade: ”Varken de eller någon annan under tronen har skrattat alltsedan helvetet skapades.”

153:43