Bara han river gravar och hugger ned träd

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (47)

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Om man anses ha tagit till sig en annan gud än Allâh genom att bara hänga vapen i ett träd och stå hängivet vid det utan att dyrka det eller åkalla det, vad gäller då om man står hängivet vid en grav, åkallar genom den, åkallar den och åkallar vid den? Hur prövande är ett träd i jämförelse med en grav? Om avgudadyrkarna och innovatörerna bara visste. Således sade vissa av Mâlikiyyahs lärde:

Om ni hittar ett cederträd eller något annat träd som folk vallfärdar till, högaktar, hoppas på återhämtning från dem och hamrar spikar och trasor i dem, ska ni veta att det rör sig om samma träd som vapenträden – hugg ned dem!”1

Hugg ned dem för att avfärda avguderi. Den som hugger ned dem och avlägsnar sådana saker är myndigheterna. Det tillkommer inte vem som helst att riva gravar eller hugga ned träd. Det är muslimernas makthavare som ska göra sådant.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/151).