Bara han har sett Djibrîl i hans egentliga skepnad

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (4/492)

Djibrîl (´alayhis-salâm) brukade uppenbara sig för Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i mänsklig gestalt, liksom han gjorde med alla andra profeter. Följaktligen bad Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) honom att visa sig i sin egentliga gestalt. Det hände två gånger: en gång på jorden och en gång i himlen. På jorden såg han honom i den högsta horisonten, det vill säga mot Öst. Första gången Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg Djibrîl satt han i Hirâ’-grottan. Djibrîl kom österifrån och täckte hela horisonten ända bort till Väst. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) svimmade varefter Djibrîl steg ned i mänsklig gestalt, kramade honom och torkade bort damm från hans panna. Det är betydelsen av Hans (ta´âlâ) ord:

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى

”… därefter närmade han sig till dess han stod på två båglängders avstånd eller ännu närmare.”1

Vad uppenbarelsen i himlen beträffar, visade han sig för honom vid Yttersta lotusträdet. Ingen annan profet än vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sett Djibrîl i den gestalten.

153:8-9