Bara ett korrekt och lämpligt kall

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

Wa annâ hâdha Sirâtî Mustaqîmâ, sid. 39-40

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har valt ut kallets bästa sätt och bästa metod för Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han (djalla wa ´alâ) sade:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي

Detta är min väg: jag uppmanar med klarsyn och insikt att dyrka Allâh – jag och de som följer mig.”1

Denna väg åsyftar tillvägagångssättet i kallet till Allâh, nämligen prioritering av det allra viktigaste ämnet. Med andra ord ska kallaren börja med dogmen som islams giltighet beror på. Därefter kallar han till bönen. Den som lämnar bönen hädar och den som slår vakt om den, betror dess plikt, ser fram emot dess belöning och räds konsekvenserna för dess utelämning är troende. Därefter följer de resterande domarna och plikterna.

Kallaren måste också ha kunskap om det han kallar till och ha bra kännedom om det. Det är inte känt att de lärde förr i världen lät okunniga ungdomar kalla till Allâh eller ge utslag förrän de kunde de flesta domarna utifrån detaljerade bevis. En kallare måste alltså ha insikt, kunskap och visdom när han kallar så att han kan nå ut med sitt budskap.

Med andra ord ska ett kall till Allâh (´azza wa djall) vara överensstämmande med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillvägagångssätt. Den som säger sig ha en metod som är bättre än profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) metod är vilsen, förlorad och orättvis. Detsamma gäller den som anser att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) metod är olämplig idag och att dagens situation är i behov av något annat som verkar bättre – denne har beskyllt den islamiska föreskriften för defekt och påstått att hans metod och tillvägagångssätt är bättre än det som Allâh föreskrev för Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

112:108