Bara en tolkning från Salaf

När det är välkänt att Herren är fri från all sorts defekt, kan Han inte beskrivas med låghet eller att någonting är högre än Han på något sätt. Han är den Höge och den Högste som är endast högst upp. Han är den Uppenbare som ingen är ovanför, sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Hans handlingar är makalösa; nedstigningen, resningen och alla andra. Således är det obligatoriskt att bekräfta det som bekräftas i Hans skrift och via Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Korrekta och rationella bevis stödjer också allt det och motstrider inte det. Uppenbarelsen och rimligheten motstrids däremot av innovationerna som går emot Qur’ânen, Sunnah och Salaf. Följeslagarna och deras rättmätiga efterföljare bekräftade Hans handlingar som resningen och nedstigningen. Abû Muhammad bin Abî Hâtim sade: ´Isâm bin ar-Rawâd berättade för oss: Âdam berättade för oss: Abû Dja´far berättade för oss, från ar-Rabî´, från Abûl-´Âliyah som sade om:

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء

… därefter استوى Han إلى himlen…”

”Det vill säga reste Sig (ارتفع).”

Detsamma rapporteras från al-Hasan och ar-Rabî´ bin Anas.”1

Det vill säga al-Hasan al-Basrî. al-Bukhârî rapporterade i sin ”as-Sahîh” i kapitlet om Tawhîd:

”Abûl-´Âliyah sade:

… därefter استوى Han إلى himlen…”

betyder att Han reste Sig (ارتفع).”

Mudjâhid sade:

”Att Hanاستوى betyder att Han höjde Sig över (علا) tronen.”

Detsamma rapporterade Ibn Abî Hâtim i sin Qur’ân-tolkning i samband med Hans (ta´âlâ) ord:

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

Därefter reste Han sig över tronen.”2

´Isâm bin ar-Rawâd berättade för oss: Abû Dja´far ar-Râzî berättade för oss, från ar-Rabî´, från Abûl-´Âliyah som sade om:

ثُمَّ اسْتَوَى

Därefter reste Han sig.”

”Det vill säga besteg (ارتفع).”

Detsamma rapporteras från al-Hasan och ar-Rabî´ bin Anas.

Min fader berättade för oss: Hishâm bin Khâlid berättade för oss: Shu´ayb bin Ishâq berättade för oss, från Ibn Abî ´Arûbah, från Qatâdah som sade om:

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

… därefter reste Han Sig över tronen.”

”Det var den sjunde dagen.”3

Den som säger attاستوى إلى åsyftar avsikt saknar språkligt bevis för det. Inte heller sade någon från Salaf det. De sade rentav rena motsatsen, vilket har antytts. Den och liknande tolkningar uppstod först efter att man börjat avfärda Herrens egenskaper som Han gjorde med Sin förmåga och vilja. Det var då vissa började tolka Qur’ânen på det viset, precis som alla andra Ahl-ul-Bid´a gör när de tolkar Qur’ânen på ett vis som passar deras dogm. Dock kan ingen citera den tolkningen från Salaf. Salafs uttalanden i sakfrågan är bekräftade och överensstämmande. Det är inte känt att de har två åsikter i frågan till skillnad från andra verser som de ibland kunde förstå olika. Även om de uttryckte sig olika, så var deras syfte ett och samma, nämligen att bekräfta Allâhs höghet över tronen.

1Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/105-106).

211:3

3Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (6/1925).