Bara en Taslîm

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/476)

665 – Jag såg min fader be begravningsbön med fyra Takbîrât för att därefter vänta ett ögonblick och sedan göra en Taslîm till höger om sig. Jag sade till honom:

Gjorde du bara en Taslîm?”

Han svarade:

Så sade eller gjorde Ibn ´Abbâs och Ibn ´Umar.”