Bara en helgedom får byggas och bistås

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh Ighâthat-il-Lahfân (104)

Fråga: Är det tillåtet att underhålla eller bygga kyrkor eller sälja mat till munkar?

Svar: Det är inte tillåtet att tjäna, arbeta i eller bistå helgedomar som hyser avguderi. Sådana handlingar får bara utföras i moskéer. Allâh har befallt att moskéer byggs.