Bara drägg och obildade faller för terrorism

3 – År 24 blev ´Uthmân bin ´Affân vald till kalif i enlighet med följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) samstämmighet. Under hans kalifat lät Allâh många länder erövras därav stort flöde av egendomar. al-Hasan al-Basrî sade:

”Jag hörde ´Uthmâns språkrör ropa: ”Människor! Gå till era gåvor!” varpå de gick och hämtade dem i stora mängder. Därefter ropade han: ”Människor! Gå till ert uppehälle!” varpå de gick och hämtade det i stora mängder! Jag svär vid Allâh att jag hörde honom ropa: ”Gå till era kläder!” varpå de gick och hämtade sina kläder: ”Gå till olja och honung!”

al-Hasan sade:

”Levebrödet var överflödigt. Rikedomen var stor. Relationerna var goda. Ingen troende i världen bävade för en annan. De älskade varandra, stödde varandra och var vänner med varandra.”

Ett sådant tillstånd glädjer de rena hjärtan och de gedigna karaktärerna, grämer de hatiska och illasinnade terroristerna.

Med tiden kom prövningen och olyckan som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade om för Abû Mûsâ al-Ash´arî (radhiya Allâhu ´anh) när ´Uthmân bin ´Affân (radhiya Allâhu ´anh) bad om att få komma in till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i trädgården:

”Låt honom komma in och ge honom det glada budskapet om paradiset som han skall få erhålla för prövningen som skall drabba honom.”1

Prövningen och den ideologiska terrorismen hade börjat från och med ´Uthmân bin ´Affâns tid. Grunden till den var juden ´Abdullâh bin Saba’ som demonstrerade islam för att dölja sitt hat och sin otro. Han flyttade omkring i muslimernas länder och månade om att vilseleda dem. Slutligen slog han sig ned i Egypten. Han inledde prövningen för att trotsa Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Dåliga och onda grupper hade övertygats av hans ideologiska terrorism. Han intalade dem att ´Uthmân bin ´Affân hade gjort stora synder däribland arton stycken som Ibn-ul-´Arabî avvisade ingående i boken ”al-´Awâsim min al-Qawâsim”2. ´Uthmân var i själva verket helt oskyldig.

I Shawwâl var Khawâridj och Saba’iyyah förberedda. De hade lämnat Egypten och börjat röra sig mot al-Madînah. Tillsynes skulle de bara vallfärda. De var uppdelade i fyra grupper. Varje grupp hade en ledare. När de väl hade kommit hem till ´Uthmân gick Kinânah bin Bishr at-Tadjîbî fram till honom och högg honom med ett spjut. ´Uthmâns (radhiya Allâhu ´anh) blod stänkte på versen:

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ

”Allâh skall skydda dig mot dem.”3

Därefter högg han av hans hustru Nâ’ilahs hand för att slutligen köra in ett svärd i ´Uthmâns bröst så att han dog4.

Min muslimske broder! Du ser hur denna väldiga olycka som har fortsatt fram till skrivande stund beror på den ideologiska terrorismen. En sådan terrorism uppstår när lögner sprids och rykten hittas på av terrorister för att få med sig drägg och obildade. Sedan tar de nästa steg till den materiella terrorismen, vilket du numera har både sett och insett.

1al-Bukhârî (3674) och Muslim (2403).

2Sid. 280-300.

32:137

4Se ”Târikh Dimashq” (39/408-409) och ”al-Bidâyah wan-Nihâyah” (10/305-319).