Bara dessa tror på att profeten är skapad av ljus

Dr. ´Âtif al-Mulaydjî sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är alltets realia sett till essens och egenskap. Ty han är skapad av Essensens ljus…”1

Så uttalar sig panenteisterna. Det är ett falskt påstående att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är skapad av den gudomliga essensens ljus. Det är en lögn som bara panteisterna och panenteisterna tror på. Panenteister besitter vidrig otro, kätteri och avfall från religionen. Dessa lögner saknar bevis i de himmelska föreskrifterna och det sunda förnuftet.

1at-Ta´alluq as-Sûrî, sid. 44