Bara dessa brukar Dahlâns böcker

Vissa lärde i Makkah sade att Dahlâns böcker är som självdött djur; det äts bara av nödgade människor. Många lärde i Indien, Irak, Nadjd och på andra platser har avvisat honom och blottat hans villfarelse.

Jag har hört flera pålitliga lärde säga att Dahlân var i själva verket en Râfidhî1 som dolde sin dogm och visade att han följde en av de fyra imamerna för att undanhålla sin vidriga norm och livnära sig på sin postering. Det starkaste beviset för att han var Râfidhî är hans bok ”Asnâ al-Matâlib fî Nadjâti Abî Tâlib” där han lustfyllt förkastar Qur’ânen och autentiska och mångfaldigt återberättade hadîther.

1Se Râfidhah sprida hans böcker:

http://ar.lib.eshia.ir/70616/1/2