Bara den högmodige tycker annorlunda

Han (subhânah) har rest Sig över Sin tron ovanför Sina himlar på ett sätt som tillkommer Hans essens, liksom det har nämnts i Qur’ânen, Sunnah och Salafiyyahs otaliga texter. Det är omöjligt att få med dem allesammans. Det bevisas av hela Qur’ânen, hela Sunnah och uttalanden från följeslagarna, deras rättmätiga efterföljare och religionens resterande imamer. Den ende som tvistar om att Allâh (ta´âlâ) är upprest över Sin tron och frånskild från Sin skapelse är den envise och högmodige.