Bara de värsta människorna drabbas av Stunden

Ahmad rapporterade med en bra berättarkedja via Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Bland de värsta människorna är de som lever när Stunden går in och de som gjorde gravarna till böneplatser.”1

Rapporterad av Abû Hâtim i ”as-Sahîh”.

Hadîthen bevisar att Stunden kommer inte att drabba de troende. Den kommer endast att drabba de otrogna. De troende är de bästa människorna och inte de värsta. Således får de inte uppleva Stunden. De dör innan den. Det har rapporterats autentiskt hur deras själar tas innan den. Allâh kommer att skicka en vind som tar varje troende man och kvinnas själ innan Stunden slår in. Sålunda förblir endast de otrogna och värsta skapelserna på jorden. De kommer att uppföra sig som åsnor eftersom de kommer varken att ha religion, karaktär eller värdighet.

1Ahmad (3844), Ibn Khuzaymah (789), Ibn Hibbân (6847) och at-Tabarânî (10413). Autentisk enligt al-Albânî i ”ath-Thamar al-Mustatâb” (1/363).