Bara de smarta ser deras gift

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (2/52)

Fråga: Är det tillåtet att lyssna på Hizbiyyûns föreläsningar och dra nytta från dem?

Svar: Nej. Lysnna inte på Hizbiyyûns föreläsningar. De gör större skada än nytta. Dra nytta från Qur’ânen, Sunnah och Ahl-us-Sunnahs lärdes föreläsningar. Ahl-ul-Ahwâ’ sprutar in sitt gift på ett sätt som bara märks av smarta människor. Stackare, små studenter och lekmän faller offer för deras gift utan att de lägger märke till det. Akta er för att lyssna på Ahl-ul-Bid´a och sekter som avviker från Allâhs sanna metodik. De varnar för sanningsenliga och Ahl-us-Sunnahs böcker – hur kan då vi kalla till deras böcker och föreläsningar?