Bara de sjunger visor (الأناشيد)

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (33)

Fråga: Jag arbetar som lärare på en statlig skola vari de lär eleverna sjunga visor (الأناشيد) i kör. Jag fördömer dem för det. Är min fördömning korrekt?

Svar: Ja, ja. Du gör rätt. Visor i kör är otillåtna. De är typiska för Sûfiyyah och Hizbiyyûn. Visor i kör sjungs antingen av Hizbiyyûn för att marknadsföra och uppmuntra till sin metodik, eller också av Sûfiyyah som dyrkar Allâh med visor. De är alltså otillåtna.