Bara de säger så om Ibn Taymiyyah och Ibn ´Abdil-Wahhâb

Fråga: Vad säger ni om åsikten som menar att Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) behandlade bara Tawhîd-ul-Asmâ’ was-Sifât av dogmen medan Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) behandlade bara Tawhîd-ul-Ulûhiyyah?

Svar: Det är ett påstående och påståenden accepteras endast om de är bevisade. Så säger bara en person som antingen inte har läst de två Shaykhernas böcker varför han inte vet allt de har skrivit, eller också en illasinnad person som vill nedvärdera dessa två Shaykher.

Shaykh-ul-Islâm (rahimahullâh) skrev mycket om Tawhîd-ur-Rubûbiyyah då han avvisade filosofer och andra. Detsamma har han gjort med Tawhîd-ul-Ulûhiyyah. Han har ju en hel bok i ämnet som heter ”al-´Ubûdiyyah”. Även Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb har skrivit om olika ämnen. Men i och med att Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) levde under en tid som präglades av skolastiker som talade om egenskaper, skrev han mest om det ämnet. Och i och med att Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb levde under en tid som präglades av avguderi, skrev han mest om Tawhîd-ul-Ulûhiyyah.