Bara de marknadsför al-Hallâdj

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (14/314)

Resterande Sûfiyyah, lärare och lärde tog avstånd från al-Hallâdj på grund av hans usla bakgrund och genomträngning som du kommer att läsa om framöver. Vissa associerade honom med panteism, andra med kätteri och trolldom. Vilsna och avvikande människor har sökt refug bakom honom och sedermera anammat honom och marknadsfört honom bland ignoranter. Vi ber Allâh skydda vår religion.