Bara de kan sätta stopp för extremister

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

al-Madjrûhîn, sid. 138

Djamâ´at-ut-Takfîr är Khawâridj och är grundade i Egypten. Deras ledare var Shukrî Mustafâ. Det finns en liknande grupp i Pakistan vars rörelse uppmanar till Takfîr. De har dykt upp i olika islamiska länder. Men så fort Ahl-us-Sunnahs kall växer till sig börjar dessa grupper att smälta. Ty de är byggda på tvivel och allmänna argument medan många Qur’ân-verser och hadîther avvisar dem.

Djamâ´at-ut-Takfîr är en vilsen sekt. Jag råder bröderna att undvika den och att betrakta dem som vilsna och avlägsna från religionen. De utgör fara för såväl islam som för muslimer. De är ett verktyg för alla som förtalar religionen. Dessutom råder jag dem att ångra sig inför Allâh och fråga de lärde. Om de förblir i sin villfarelse och träffar sin Herre i nuvarande tillstånd, kommer de helt klart att vara ångerfulla.