Bara de har rätt och sann dogm

Allâh vägrar låta sanningen och den korrekta dogmen besittas av någon annan än Ahl-ul-Hadîth. Ty de har anammat sin religion och dogm från företrädarna, i flera generationers tid, fram till efterföljarna som anammade den från Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare som anammade den från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det finns inget annat sätt att anskaffa sig kunskap om den raka religion och rätta väg som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade människorna till förutom detta sätt som Ahl-ul-Hadîth anammade.