Bara de har rätt och ingen annan

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Mukhtasar-us-Sawâ´iq al-Mursalah, sid. 496

Alla innovatörer säger att de vidhåller den islamiska föreskriften och att de betror den sanning som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) framförde. Problemet är att Allâh (ta´âlâ) vägrar att sanningen och den korrekta dogmen finns någon annanstans än hos Ahl-ul-Hadîth, ty de anammade sin religion och dogm från sina förfäder som går tillbaka till efterföljarna som tog sin religion och dogm från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare som tog sin religion och dogm från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det är omöjligt att veta vad Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade till utan Ahl-ul-Hadîths metodik.