Bara de förtalar Muhammad och hans religion

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, sid. 583

Allâh (subhânah) sade:

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

Och de säger: ”Varför har inte denna Qur’ân uppenbarats för en framstående man från de två städerna?”1

Så talar bara de mest okunniga och vilsna människorna, eller också de mest omedgörliga människorna. De låtsas vara dumma och avser att sprida osanning med hjälp av förtal av sanningen och den som förkunnar den. Ty den som studerar Muhammad bin ´Abdillâh (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inser hur storsinnig man han var och hur han var den klokaste, lärdaste, smartaste och skarpsinnigaste människan. Han ägde slående moral, fina drag, kyskhet, mod, givmildhet och alla andra dygdiga egenskaper. Därtill inser man också att den som nedvärderar och förtalar honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) äger egenskaper som idioti, ignorans, villfarelse, paradox, orättvisa och förtryck på ett makalöst sätt. Det räcker ju att de förtalar detta väldiga sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att deras okunnighet och villfarelse ska blottas. Anledningen att de förtalar och gör narr av honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är dels deras djupt rotade falskhet som de bär på, dels för att vill föra ignoranter bakom ljuset.

143:31