Bara de fattiga får pengarna

Fråga: En person har pengar på sitt bankkonto i sitt hemland. Han har haft dem i ett år nu. Skall han betala deras allmosa här eller låta någon betala den å hans vägnar i hemlandet?

Svar: Bådadera är tillåtna. Om han betalar den till de fattiga här, får han göra det. Det är bättre. Det är bättre att betala allmosa där pengarna befinner sig. Och om han utser någon betala den till de fattiga i hemlandet, är ingen skada skedd. Det viktiga är att de fattiga får pengarna.