Bara de är räddade och skyddade mot helvetet

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (1/507)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ

Och grip alla med ett fast grepp om Allâhs räddningslina och låt er inte splittras!”1

Han befallde dem enighet och förbjöd dem oenighet. Det finns flera hadither som förbjuder splittring och påbjuder enighet och sammansvärjning. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh behagas av att ni gör tre saker: att ni dyrkar endast Allâh och inte avgudar någon vid Hans sida, att ni alla håller fast vid Allâhs rep och inte splittras och att ni råder dem som Allâh har gett makt.”2

Därtill är de garanterade felfrihet i tid av enighet, vilket också flera hadither vittnar om. Och även om det har befarats och varnats för splittring och oenighet, har bådadera ägt rum i samfundet. Samfundet har delats upp i sjuttiotre grupper varav bara en grupp är räddad till paradiset och skyddad mot helvetet; den grupp som rättar sig efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare.

13:103

2Muslim (1715), Mâlik (2/756) och Ahmad (2/367).