Bara de är Jesu bröder

Markusevangeliet 3:31-35

https://old.bibeln.se/las/2k/mark

31Nu kom hans mor och hans bröder. De stannade utanför och skickade bud efter honom. 32Det satt mycket folk omkring honom, och de sade: ”Din mor och dina bröder är här utanför och söker dig.” 33Jesus svarade dem: ”Vem är min mor och mina bröder?” 34Han såg på dem som satt runt omkring honom och sade: ”Det här är min mor och mina bröder. 35Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor.”