Bara de älskas av Herren

Salomos vishet 7:27

http://www.bibeln.se/las/2k/vish

I släkte efter släkte finner hon rum i heliga själar

och frambringar profeter och vänner till Gud,

28ty Gud älskar bara den som lever med visheten.

29Hon är härligare än solen

och förmer än alla stjärnbilder.

Hennes strålkraft visar sig överträffa ljusets,

30ty ljuset avlöses av natten,

men visheten kan inget ont få makt över.

8 1Hon sträcker sig med kraft från öster till väster,

och hon styr skickligt allt.