Bara då trotsas makthavaren

Är lydnaden till makthavarna som lydnaden till föräldrarna? Det är obligatoriskt att lyda dem inom det som är tillåtet. Makthavarna vill ju organisera och bevara hela samfundet. Deras order är allmän. Det är inte tillåtet att trotsa dem förutom om de befaller synd. Sålunda förklarade Sunnah det när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”… så länge de inte befaller synd.”1

De skall alltså inte lydas om de befaller synd.

Tillsynes tyder hadîthen på att de även måste lydas om de befaller något föraktfullt. Det är trots allt ingen liten sak att trotsa makthavarna till skillnad från fadern; om trotset mot honom skadar så skadar det bara en person.

1al-Bukhârî (2955) och Muslim (1839).