Bara då kunde profeten se bakifrån

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/193-194)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

76 – Axlar ska vara sammanförda med axlar, fötter med fötter

an-Nu´mân bin Bashîr sade:

”Jag kunde se hur man hade sin fot sammanförd med sin grannes fot.”1

725 – ´Amr bin Khâlid berättade för oss: Zuhayr berättade för oss, från Humayd, från Anas som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Räta era rader. Jag ser er bakifrån.” Anas sade: ”Vi sammanförde våra axlar och fötter med våra grannars axlar och fötter.”2

Tillsynes kunde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bara se bakifrån under bönens gång. I övrigt kunde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte se sina följeslagare bakifrån. Beviset för det är att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) då denne smugit iväg för att bada:

”Var var du, Abû Hurayrah?”

1Abû Dâwûd (662).

2Muslim (436).