Bara då gagnar kunskap

Fråga: Jag har en önskning och en fråga. Min önskning är att du ber Allâh benåda mig med nyttig kunskap och goda handlingar.

Svar: Varför bara du? Låt oss be detsamma för alla studenter. Vi ber Allâh lära oss allesammans, gagna oss och få oss att efterleva det Han lärt oss. Kunskapen gagnar bara den som praktiserar den, och den skadar den som inte praktiserar den. Så som god handling inte gagnar utan nyttig kunskap, gagnar inte heller nyttig kunskap utan god handling. Bådadera måste alltså finnas. Vi ber Allâh skänka oss nyttig kunskap och god handling.