Bara då fastställs ens martyrium

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Liqâ-ul-Bâb al-Maftûh (32 B)

Fråga: Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Hamzah är martyrernas mästare.”

Vad finns det för regel för att kalla någon för martyr?

Svar: Helt klart är ordet martyr åtråvärt:

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاء عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ

Och de som tror på Allâh och Hans sändebud, de är de trovärdiga och martyrerna, de skall få sin lön och ett klart ljus!”1

Det är däremot inte tillåtet att kalla någon för det förrän sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gör det. Det beror på följande:

1 – Vi säger inte att personen som stupar i krig mot hedningar är martyr; vi hoppas att han är martyr. Vi kan också generalisera och säga att alla som stupar för Allâhs sak är martyrer. Ty martyrium är relaterat till en dold fråga som vi saknar vetskap om, nämligen hjärtats avsikt. Vi saknar kunskap om hjärtats avsikt. Därför sade även profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Det finns inte en person som såras för Allâhs sak – och Allâh vet bättre vem som såras för Hans sak…”

Det är den bästa säkerhetsåtgärden. Indirekt säger han till oss att inte fastslå för någon att denne har stupat eller sårats för Allâhs sak. Allâh vet bättre vem som såras för Hans sak. Med det sagt utgår vi inte efter det uppenbara. Vi säger inte att en individ är martyr då hans hjärta kan rymma något som är okänt för oss. Vissa människor strider utav mod, andra utav fanatism. Åter vissa strider för att Allâhs ord ska råda – de strider för Allâhs sak. Allt beror nämligen på avsikten.

2 – Vi säger inte att en person är martyr eftersom det i så fall skulle innebära att han är i paradiset. Alla martyrer ska ju till paradiset. Så länge inte sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säger att en individ ska till paradiset får vi inte fastställa något sådant. Så länge personen är martyr enligt Allâh, skadas han inte av att vi inte säger att han är martyr. Och så länge han inte är martyr enligt Allâh, gagnas han inte av att vi säger att han är martyr. Varför ska vi då spekulera i något vi inte vet? I stället säger vi att alla som stupar för Allâhs sak är martyrer och att så-och-så förhoppningsvis är martyr.

157:19