Bara bra att ge mer mat till fattiga

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (1/150)

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ

”Och den som självmant gör gott utöver vad plikten bjuder, så kommer det honom själv till godo.”1

Det vill säga den som föder fler än bara en fattig om dagen, till exempel två fattiga om dagen istället för en fattig. Det sade Mudjâhid, ´Atâ’ och Tâwûs. Det har också sagts att versen åsyftar den person som ger större mängd mat än den ålagda mängden.

12:174