Bara änglarna är skapade av ljus

458 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Änglarna skapades av ljus, Iblîs skapades av ökenvindens eld och Âdam (´alayhis-salâm) skapades av det som har beskrivits för er.”1

Hadîthen anvisar att den kända hadîthen i folkmun ”Djâbir! Det första som Allâh skapade var din profets ljus.” är falsk. Detsamma gäller alla andra påhittade lögner om att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är skapad av ljus. Denna hadîth är ett klart bevis för att endast änglarna är skapade av ljus. Varken Âdam eller någon annan människa är skapad av ljus. Lägg det på minnet och var inte försumlig!

Angående ´Ikrimahs uttalande:

”Änglarna skapades av maktens ljus och Iblîs skapades av maktens eld.”

och ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs uttalande:

”Allâh skapade änglarna av armarnas och bröstets ljus.”

så hör de till de israelitiska sagorna som inte är tillåtna att godtagas eftersom de inte har rapporterats från den trovärdige och betrodde (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

1Muslim (8/226), Ibn Hibbân (8/9/6122), Ibn Mandah i ”at-Tawhîd” (1/32), as-Sahmî i ”Târîkh Djurdjân” (62), al-Bayhaqî i ”al-Asmâ’ was-Sifât”, sid. 266, och Ibn ´Asâkir (1/310/2) via az-Zuhrî, från Ibn-uz-Zubayr, från ´Â’ishah.