Bara Ahl-ul-Bid´ah vågar sig på Takfîr utan hänvisning till de lärda

Jag har fått ditt brev som består av ett par Takfîr-frågor som jag har klargjort för dig i ”Irshâd-ut-Tâlib ilâ Ahamm-il-Matâlib”. Jag klargjorde för dig att Takfîr, Tafsîq och bojkott utan hänvisning till de lärdas ord är en företeelse som endast Ahl-ul-Bid´a som har trängt igenom islam vågar sig på. De har inte begripit detaljerna kring dessa viktiga och väldiga frågor som de lärda har fastställt och klargjort. Vi nämnde hur Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

”Till Ahl-ul-Bid´as brister hör att de gör Takfîr på varandra och till de lärdas dygder hör att de säger att andra gör fel utan att göra Takfîr på dem.”

ash-Shâfi´î (rahimahullâh) sade:

”Jag talar hellre om en kunskap vari det sägs till mig att jag har gjort fel än att jag talar om en kunskap vari det sägs till mig att jag har hädat.”