Bara Ahl-ul-Bid´a förnekar underverk

at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

”Vi tror på Awliyâ’s underverk som har rapporterats autentiskt från pålitliga återberättare.”

Awliyâ’s underverk är sanna och bekräftade i Qur’ânen och Sunnah och de är återberättade av många rapporterare. Ingen annan än Ahl-ul-Bid´a som Mu´tazilah och skolastikerna som rättar sig efter dem förnekar dem.

Ahl-ul-Haqq anser att den som förnekar underverken är vilsen, ty den som förnekar dem opponerar sig Qur’ânen och Sunnah. Den som har invändningar mot Qur’ânen och Sunnah och opponerar sig dem med sin osunda teori och sitt förstörda intellekt är en vilsen innovatör.