Banktjänstemannens bjudning

Fråga: Min kusin jobbar i en räntebank. Han har svurit vid Allâh att han skall varken äta eller dricka om jag inte kommer till hans bjudning. Skall jag besvara hans inbjudan och uppfylla hans svordom?

Svar: Om du vet att maten är köpt med räntepengar, så skall du inte äta den ehuru han har svurit vid Allâh. Och om du inte vet så är allt i princip tillåtet.